Záznam z vyhodnotenia ponúk - Údržba športovej infraštruktúry obce