Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Malé Dvorníky

« Späť
 

Pavúčí vrch 277/22
929 01 Malé Dvorníky

tel: 031/552 24 09
e-mail: zsmaledvorniky@gmail.com
 

Riaditeľka

PaedDr. Katalin Marczell

Pedagógovia:   

Mgr. Mária Andrejkovics

Mgr. Ildikó Hornyák

Mgr. Andrea Húshegyi Balogh

Mgr. Éva Mondok Váradi

Mgr. Čech

Mgr. Zuzana Hájosová

Mgr. Patrícia Szabóová

Hajnalka Torma

 

Upratuje: Eva Janková

Obedy vydáva: Emőke Herbrik