Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Malé Dvorníky

« Späť
 

Pavúčí vrch 277/22
929 01 Malé Dvorníky

tel: 031/552 24 09
e-mail: zsmaledvorniky@zoznam.sk
 

Riaditeľka

Mgr. Tünde Bukta Varga

Pedagógovia:   

Mgr. Mária Andrejkovics

Mgr. Ildikó Hornyák

PaedDr. Katalin Marczell

Mgr. Beáta Matusová

Mgr. Ferdinand Nagy

Mgr. Judit Hájasová

Mgr. Patrícia Szabóová

Mgr. Nóra Jádiová

 

Upratuje: Marta Pálffyová

Obedy vydáva: Silvia Molnárová