Výzva na predkladanie ponúk - Údržba športovej infraštruktúry obce