Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia chodníka a rozšírenie cesty k cintorínu