Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko v Malých Dvorníkoch