Výstavba nájomných bytov

« Späť
 

Výstavba nájomných bytov bola financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy

 

2003 - výstavba 18 bytových jednotiek

2006 - výstavba 11 bytových jednotiek

2012 - 2013 - výstavba 12 bytových jednotiek