Výstavba kanalizačnej siete - ulica Športová a Podzáhradná (po Orechový rad)

« Späť
 

Vážení obyvatelia!

Budúci týždeň, 15. júna 2020, sa začne výstavba kanalizačnej siete pokrývajúcej celú dedinu. Výstavba sa začína na ulici Športová a Podzáhradná.

Plány boli vypracované tak, aby hlavný rad aj prepojenia na druhú stranu ulice boli všade, kde je to možné, umiestnené v zelenom páse. Bude vybudovaný vákuový systém, ktorý končí pred každým domom v plastovej zbernej šachte s vákuovým ventilom, ktorý nevyžaduje elektrické napojenie. Toto je ovládané vákuom vo vákuovom potrubí a aktivuje sa zvýšením hladiny odpadovej vody prúdiacej do zbernej šachty. Táto zberná šachta bude umiestnená v zelenom páse medzi oplotením a cestou a na túto zbernú šachtu bude potrebné napojiť jednotlivé rodinné domy. Z profesionálneho hľadiska by bolo najvýhodnejšie, keby na zbernú šachtu bola okamžite napojená rúra, ktorá by bezprostredne prešla pod oplotením a končila by v predzáhradke alebo na dvore rodinného domu. K tejto rúre by potom bolo možné kedykoľvek napojiť domový kanalizačný systém. Toto napojenie má riešiť každá domácnosť na svoje vlastné náklady. Zemné práce budú vykonané v zelenom páse, dôsledkom čoho budú pravdepodobne poškodené kvety a kríky, o ktoré ste sa doteraz starali a niektoré z nich bude potrebné aj odstrániť. Po vytýčení budeme vedieť presne zistiť, ktoré  rastliny budú v ceste, ďalší ich osud sa prediskutuje s vlastníkom domu. Stavebná spoločnosť  sa bude snažiť pod vozovkami a chodníkmi prevŕtať potrubie, aby ich nemusela rozobrať. Po vykonaní prác sa budú snažiť dať všetko do pôvodného stavu. Žiadame o trpezlivosť všetkých našich obyvateľov.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Ak by ste mali akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na zamestnancov obecného úradu osobne alebo telefonicky: 031/552 30 96.

Po výstavbe častí kanalizačnej siete sa systém stane prevádzkyschopnou, vlastníci nehnuteľností uzavrú zmluvu s obcou, po ktorej môžu využívať kanalizáciu. O tomto vás budeme informovať v ďalšom liste.

(Vzhľad zbernej šachty a ďalšie informácie o prevádzke nájdete v mobilnej aplikácii Kisudvarnok a na webovej stránke obce.)