Vyčistime spolu breh Klátovského kanála

« Späť
 

Vyčistime spolu breh Klátovského kanála

Združenie GREEN KUKKÓNIA spolu so samosprávami obcí organizuje vyčistenie brehov miestneho kanála.

Zraz bude na parkovisku pred obecným úradom 17.apríla 2021 so začiatkom o 8:30 hod.

Srdečne očakávame obyvateľov obce, dobrovoľníkov na túto enviroakciu.

Našim cieľom je očistiť od odpadkov nielen verejné priestranstvá žitnoostrovských obcí, ale aj ich širšie okolie. Zapojením samospráv,  obyvateľov ako aj dobrovoľníkov očakávame nielen čistejšie a zdravšie prostredie, ale aj upevnenie lokálneho povedomia, väčšiu environmentálnu uvedomelosť a zodpovednejší životný štýl miestneho obyvateľstva, t. j. väčšiu ohľaduplnosť k prírode a celkovo k prírodným danostiam a zeleni v regióne, v ktorom žijeme.

Obce a mestá ktoré sa zúčastnia na zbere odpadu:
Malé Dvorníky, Dunajský Klátov, Jahodná, Horné Mýto, Topoľníky, Komárno, Ohrady, Trhová Hradská, Dunajská Streda, Povoda, Potônské Lúky

Pre účastníkov podujatia zabezpečíme vrecia na odpadky a rukavice.

Prosíme Vás o dodržanie aktuálne platných hygienických predpisov.