Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ a riaditeľa/ky MŠ - Pályázati kiírás a MTNY AI valamint a MTNY Óvoda igazgatói posztjának betöltésére