Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - oznámenie