Verejné inštitúcie

  Obec Malé Dvorníky patrí pod farský úrad so sídlom v Dunajskej Strede. Pravidelné týždenné bohoslužby v...
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským   Malá ulica 256/6 929 01 Malé Dvorníky  ...
Pavúčí vrch 277/22 929 01 Malé Dvorníky tel: 031/552 24 09 e-mail: zsmaledvorniky@gmail.com  ...
Dunajskostredská ulica 153/1 929 01 Malé Dvorníky tel: 031/552 30 96   e-mail: obecmaledvorniky@post.sk,...