"SUN IS LIFE II"

« Späť
 

“Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich prezentácia  cez už existujúce multifunkčné verejné centrá mikroregiónov Klátovské rameno a Tét/Megújuló energiaforrások hasznosítása és bemutatása a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már működő multifunkciós központok által

 

Zámery a ciele projektu:

•          Pokračovať vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie zriadením fotovoltaických elektrární – rozmiestnením fotovoltaických panelov na strechách verejných budov

•          Environmentálne správanie a zmýšľanie samospráv – pozitívny príklad pre jednotlivcov, pre okolité obce a mestá

•          Vzájomná podpora do projektu zapojených partnerov, výmena znalostí a skúseností, spoločný marketing, propagácia a osveta

•          Prezentácia výsledkov projektu cez už existujúce multifunkčné verejné centrá , cez spoločnú webovú stránku a pod.

 

Fotovoltaické systémy sa inštalovali na nasledujúce verejné  budovy obce Malé Dvorníky (počet panelov/max inštalovaný výkon):

•          Futbalový štadión - 176 ks/ 41,36 kWp

•          Obecný dom - 82 ks/ 20,5 kWp

•          Materská škola - 46 ks/ 10,81 kWp

•          Základná škola - 88 ks/ 20,68 kWp

•          Objekt podtlakovej stanice - 69 ks/ 16,205 kWp

celkom: 461 ks panelov.