Rímskokatolický farský úrad so sídlom v Dunajskej Strede

« Späť
 

 

Obec Malé Dvorníky patrí pod farský úrad so sídlom v Dunajskej Strede. Pravidelné týždenné bohoslužby v našej obci slúži  farár Mons.PhDr.JCLic. Ladislav Szakál a kaplán Szabolcs Sankó.