Realizovaný projekt s názvom "Naše dedičstvo, naša budúcnosť"

« Späť
 

 

Obec Malé Dvorníky realizovala za pomoci Stredoeurópskej nadácie (CEF) projekt s názvom "Naše dedičstvo, naša budúcnosť".

Cieľom projektu bola revitalizácia a skrášlenie exteriérového priestranstva v obci, konkrétne priestoru širšieho okolia rímsko-katolíckeho kostola obce.

Našim hlavným cieľom bolo  vytvoriť na území Žitného ostrova jedinečné exteriérové priestranstvo, ktoré má výchovno-vzdelávací charakter a zároveň je výnimočné z hľadiska jeho kultúrno-historických a prírodných daností.

V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:

 1. Výber najvhodnejšieho dodávateľa tovarov a prác v súlade s aktuálne platnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní

 2.Stavebné práce na projekte - zemné práce, búranie, kladenie zámkovej dlažby, závlahového systému, osvetlenia v súlade s rozpočtom

 3. Revitalizácia existujúcej, výsadba novej zelene

 4. Ukončenie realizácie projektu

Realizáciou projektu predpokladáme, že lokalitu, ktorá je zrevitalizovaná a ktorá má jedinečné kultúrno-historické aj prírodné danosti,  budeme využívať nielen my ako obec na výchovno-vzdelávacie a prezentačné účely, ako aj pre kultúrne vyžitie a prezentáciu obce a regiónu, ale bude ju využívať aj široká verejnosť. Prispejeme tým k zvýšeniu návštevnosti, atraktivity a funkčnosti tohto priestranstva.

 

Názov súboruVeľkosťDátum vydania
1.32 MB