Projekt: Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno, objekt: 204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre cyklistov a ostatnú dopravu, objekt: 204-07 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky