Program obnovy dediny

« Späť
 

2007 - výsadba zelene popri cyklotrase vedúcej z Dunajskej Stredy do Malých Dvorníkov

2009 - výmena a osadenie nových smetných košov po území celej obce

2010 - úprava a výsadba okolia obce Malé Dvorníky