Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013

« Späť
 

Obec Malé Dvorníky ako člen Mikroregiónu Klátovské rameno

2008 - 2010 - Cyklotrasy bez hraníc - štúdiu a plány

2010 -2011 - DUNAJ/NAT - zriadenie informačného a školiaceho centra

2010 - 2012 - zriadenie multifunkčných verejných centier prezentujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie na účely vykurovania a teplej vody

2012 - 2014 - Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby