Pozoruhodnosti

« Späť
 

Chotár obce Malé Dvorníky bol osídlený už dávno, svedčí o tom aj množstvo archeologických nálezov, ktoré sa našli počas vykopávok.

Zo sťahovania národov je známe pohrebisko, z ktorého v Malých Dvorníkoch, v polohe Kaplnka odkryli tri kostrové hroby (Kraskovská 1951).

 Patria sem napríklad okrasy z bronzu, kosti a dve nádoby, ktoré boli nájdené pri Kaplnke a patria do doby bronzovej (Kraskovská 1949 – 1951, Vladár 1974)

Medzi ďalšie významné nálezy patria:

  1. Misovitá nádoba kónického tvaru s odsadeným dnom, na zaoblenú vydutinu nasadá nízke hrdlo so zosilneným okrajom, zdobená rytými viacnásobnými polooblúkmi, farba čierna.
  2. Miska s kónickým telom, odsadeným dnom, s nízkym hrdlom a okrajom von vyhnutým, povrch hladený, vyrobená na kruhu, farba svetlosivá.
  3. Vázovitá nádoba s kónickým telom oddeleným od kónického nízkeho hrdla, okraj zosilnený farba čierna.
Názov súboruVeľkosťDátum vydania
99.68 KB
11.10.2013
81.82 KB
11.10.2013
170.34 KB
11.10.2013