Ochrana osobných údajov

1. Základné informácie - Informácie o spracúvaní podľa § 13 Nariadenia

text

 

2. Úrad na ochranu osobných údajov

 

3. Zásady pri spracúvaní osobných údajov

text

4. Informácie o účele spracovania a dobe uchovávania - záznam o spracovateľských činnostiach

text

5. Práva dotknutej osoby

text

6. Návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

text

7. Informácie o spracúvaní podľa § 19 zákona

text

8. Vyhlásenie  o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

text

Názov súboruVeľkosťDátum vydania
62.45 KB
70.12 KB