Obecný úrad

« Späť
 

Dunajskostredská ulica 153/1
929 01 Malé Dvorníky

tel: 031/552 30 96  
e-mail: obecmaledvorniky@post.sk, obecmaledvorniky@slovanet.sk

starosta: Ing. Zoltán Marczell

Zástupca starostu: Peter Madarász

Členovia obecného zastupiteľstva

Pavel Andrejkovics, Ernest Bazsó, Gabriel Bazsó, Szilárd Bugár, Ladislav Hervay, Jozef Karácsony, Ing. Štefan Kiss, Ladislav Pálffy