Obecný úrad

« Späť
 

Dunajskostredská ulica 153/1
929 01 Malé Dvorníky

tel: 031/552 30 96  
e-mail: obecmaledvorniky@post.sk, obecmaledvorniky@slovanet.sk

Poverený zástupca starostu obce: Ladislav Pálffy

Členovia obecného zastupiteľstva

Pavel Andrejkovics, Gabriel Bazsó, Ladislav Hervay, Jozef Karácsony, Ing. Štefan Kiss, Peter Madarász, Attila Méry, Tibor Szabó