Návšteva lekára

« Späť
 
Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s internetovou stránkou
www.navstevalekara.sk, ktorá poskytuje občanom vašej obce základné
informácie o lekároch v ich okolí. Portál www.navstevalekara.sk je
najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych
kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti, ktoré občania
často vyhľadávajú na internete.

www.navstevalekara.sk