Mohlo by Vás ešte zaujímať

Chotár obce Malé Dvorníky bol osídlený už dávno, svedčí o tom aj množstvo archeologických nálezov, ktoré sa...
Nájomné byty obce v počte 41 bytov, ktoré boli postavené obcou sa nachádzajú v intraviláne obce. Snahou o...
V obci je k dispozícií plne vybavený futbalový štadión s futbalovým ihriskom, vrátane tribúny pre 300...
V priebehu rokov 1993 -2000 bol postavený a v roku 2000 otvorený a požehnaný obecný dom. Obec je v plnej...
Na miernom vŕšku v centre obce je umiestnený tzv. Ježišov obraz, socha Ježiša držiaceho kríž z roku 1877....
Pri obecnom cintoríne neďaleko kostola sa nachádza napodobnenina jaskyne Lourdes so sochami Nepoškvrneného...
Medzi najstaršie kultúrne pamiatky obce patrí malá kaplnka pri kostole. V roku 1735 ju na počesť Svätej...