Modernizácia káblovej siete a zapájanie výrazne rýchlejšieho internetu

« Späť
 

Modernizácia káblovej siete a zapájanie výrazne rýchlejšieho internetu

Vážení občania,

spoločnosť Slovanet v priebehu prvej polovice novembra postupne uskutoční modernizáciu siete káblovej televízie a internetu v Malých Dvorníkoch.

Výrazne sa zvýši rýchlosť internetu a vylepšená sieť navyše umožní v budúcnosti prenášať ešte viac televíznych stanícarchív vysielania.

Práce si však budú vyžadovať aj prerušenia prevádzky televízie a internetuvýmenu zariadení na pripojenie do internetu.

Používateľom káblovej siete spoločnosť Slovanet koncom októbra zaslala podrobnejšie informácie listom. Ak ste list nedostali, kontaktujte Slovanet.

Stručné informácie a plánované postupy prác sú zverejnené aj na internetovej stránke www.slovanet.sk/maledvorniky