Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

« Späť
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
 
Malá ulica 256/6
929 01 Malé Dvorníky
 
Riaditeľka: Zuzana Kálmánová
 
Pedagógovia:
Mária Csomorová
Flóra Juhos
Iveta Nagyová
  
Upratuje a obedy vydáva: Eva Kadnárová