Koronavírus 13.3.2020

« Späť
 

Oznámenie

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu upozorňujeme obyvateľov obce, že dňom 13.03.2020 až kým nebude určené inak:

- Sú občania, ktorí sa vrátili alebo vrátia zo zahraničia povinní dodržiavať preventívnu 14 dennú karanténu
- Sú zatvorené sociálne, kultúrne zariadenia, kostoly a platí zákaz návštev v klube dôchodcov Malé Dvorníky, bufet pri futbalovom ihrisku bude taktiež zatvorený
- Naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
- Do 26.03.2020 je prerušený výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole v Malých Dvorníkoch a v Základnej škole v Malých Dvorníkoch a pre verejnosť sú uzatvorené areály školy a materskej školy

- Je odporúčané dôrazne dodržiavať hygienické pravidlá a chrániť tak seba aj ostatných

- SAD autobusová spoločnosť v Dunajskej Strede oznamuje našim obyvateľom, odo dňa 16. marca 2020, od pondelka prevádzka autobusovej dopravy bude zabezpečená ako doprava počas „školských prázdnin“ do odvolania.

- Oznamujeme verejnosti, že v dňoch od 13.03.2020 (piatok) od 13:00 hod. do 20.03.2020 (piatok) do 16:00 hod. bude budova Obecného úradu Malé Dvorníky pre verejnosť uzavretá.

Prosíme klientov, aby zvolili iné formy komunikácie – elektronicky, telefonicky, príp. poštový styk.

Telefónny kontakt: 031/552 30 96, e-mail: obecmaledvorniky@slovanet.sk, obecmaledvorniky@post.sk

 

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR1sTectEl2xCImI5ifHZ14tnnGEOnML_dkxPA-QaamnXuSAlvsP7BbK2tQ