Kontakt

Poverený zástupca starostu: Ladislav Pálffy 

Členovia obecného zastupiteľstva:

Pavel Andrejkovics, Gabriel Bazsó, Ladislav Hervay, Jozef Karácsony, Ing. Štefan Kiss, Peter Madarász, Attila Méry, Ladislav Pálffy, Tibor Szabó

Obecný úrad:
Malé Dvorníky
Dunajskostredská ulica 153/1
929 01 Malé Dvorníky

Tel.: 031/552 30 96,

Fax: 031/550 40 21

E-mail:

obecmaledvorniky@slovanet.sk

obecmaledvorniky@post.sk

 

Zodpovedná osoba za "Ochranu osobných údajov":

Mgr. Szevecsek Krisztina
E-mail: z.o.maledvorniky@gmail.com
Tel.: 0915/753 870

 

 

     _   ____   ___         
_ _ | | __ | ___| / _ \ _ __ _ _
| | | | | |/ / |___ \ | (_) | | '_ \ | | | |
| |_| | | < ___) | \__, | | | | | | |_| |
\__, | |_|\_\ |____/ /_/ |_| |_| \__, |
|___/ |___/
Enter the code depicted in ASCII art style.