Investície

2005 - rekonštrukcia miestnych komunikácií, 2. etapa
2004 - rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa
Výstavba nájomných bytov bola financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy   2003 -...
2007 - výsadba zelene popri cyklotrase vedúcej z Dunajskej Stredy do Malých Dvorníkov 2009 - výmena a...
2000 - výstavba 20 BJ 2001 - výstavba 33 BJ 2002 - výstavba 23 BJ 2003 - výstavba 29 BJ 2009 - výstavba 37 BJ