Investície

“Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich prezentácia  cez už existujúce multifunkčné verejné centrá...
2012 - zriadenie vývarovne obecnej kuchyne
2008 - 2013 - Medzinárodný festival ľudovej hudby
2010 - 2013 - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov   
Obec Malé Dvorníky ako člen Mikroregiónu Klátovské rameno 2008 - 2010 - Cyklotrasy bez hraníc - štúdiu a...
CEF
2010 - výstavba multifunkčného ihriska
2006 - výstavba 2. etapy Cyklotrasy bez hraníc 1000 m, spojená s otvorením požičovne byciklov  
2004 - Informačný a priestorový systém turistických atrakcií v Mikroregióne Klátovské rameno 2004 - výstavba...
2004 - realizácia výtlakovej kanalizácie 2011 - obstaranie kontajnerov a komposterov pre zintenzívnenie...