ENVIROFOND

« Späť
 

2004 - realizácia výtlakovej kanalizácie

2011 - obstaranie kontajnerov a komposterov pre zintenzívnenie separovaného zberu odpadov 

2012 - realizácia podtlakovej kanalizácie 1. etapa