Daňové priznanie

« Späť
 

Obecný úrad v Malých Dvorníkoch upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do majetku alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu. / tlačivá v prílohe /

Každú zmenu je potrebné do konca januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Obecný úrad žiada tých ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti. V prípade zanedbania tejto povinnosti Obecný úrad môže zo zákona vyrúbať pokutu.

Je veľmi dôležité oznámiť prípadnú zmenu adresy!!!

Upozorňujeme aj na ďalšiu dôležitú povinnosť: Kto v priebehu roka 2020 zmenil adresu je povinný túto zmenu ohlásiť, aby Obecnému úradu umožnil doručenie výmeru na zaplatenie dani z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Oznámením zmeny adresy možno predísť exekuciam. Ak daňovník neohlási zmenu adresy, úrad rozhodnutie o vyrúbenej dane z nehnuteľnosti zasiela na adresu uvedenú v daňovom priznaní, ktorá v čase zasielania už nie je aktuálna. Tento výmer vo väčšine prípadov daňovník so zmenenou adresou nedokáže prevziať. V zmysle zákona neprebraný doporučený dopis uložený na poštovom úrade po 14. dňoch sa považuje za doručený adresátovi. V prípade nezaplatenia vyrúbenej dane úrad inicializuje exekúciu, čo z hľadiska daňovníka značne navyšuje finančné náklady. Po začatí exekučného konania Obecný úrad už nemá možnosť zohľadniť dodatočné reklamácie na dôvody neprevzatia daňového výmeru.

Z uvedeného dôvodu je bezpodmienečne potrebné zmenenú adresu ohlásiť na Obecnom úrade.

Podrobnejšie informácie možno získať telefonicky na čísle 031/552 30 96 alebo e-mailom na adrese obecmaledvorniky@post.sk

Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu obecmaledvorniky@post.sk alebo poštou na adresu Obecný úrad Malé Dvorníky , Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky.

Ing. Zoltán Marczell - starosta obce

Názov súboruVeľkosťDátum vydania
5.29 MB
128.02 KB
260.47 KB