Daj sa do pohybu

 

Nový projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Daj sa do pohybu“ je realizovaný v spolupráci obcí Malé Dvorníky (SK), Tényő (HU), občianskeho združenia Kukkonia a Malodvorníckeho  Futbalového Klubu. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie návštevnosti slovensko-maďarského prihraničia aktivitami zameranými na rozvoj športového turizmu. Partneri chcú v rámci predkladaného projektu obstarať chýbajúcu infraštruktúru a zároveň realizovať také spoločné aktivity, ktoré rozvoj športového turizmu výrazne podporia. Konkrétne pôjde o organizovanie peších a cyklotúr, futbalových a iných turnajov. Športový turizmus má na oboch stranách hranice potenciál pre ďalší rozvoj - záujem o futbal, cyklistiku, ale aj o pešiu turistiku v riešenom území z roka na rok narastá. Rozvoj športového turizmu je jednou z možností podpory udržateľného rozvoja vidieckych území.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Daj sa do pohybu

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/302

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko,

                                Fond malých projektov

Vedúci partner:                     Obec Malé Dvorníky (SK)

Ostatní partneri projektu:     Tényő Község Önkormányzata (HU)

                                             Kukkonia (SK)

                                             Malodvornícky Futbalový Klub Malé Dvorníky (SK)

 

Celkový rozpočet projektu: 58.353,80 EUR

Celková výška podpory na projekt ako celok: 49.600,73 EUR (z EFRR)

Výška podpory – vedúci partner: 34 561,68 Eur (z EFRR)

Trvanie projektu:   01.04.2021 – 31.3.2022

 

„Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu

 

 

Názov súboruVeľkosťDátum vydania
459.91 KB
490.43 KB
305.08 KB