COVID-19 testovanie - január 2021.

« Späť
 

Podľa súčasných vládnych nariadení aj v Malých Dvorníkoch bude zriadené mobilné odberné miesto na vykonanie antigénových testov.

Miestom testovania bude budova obecného domu. Vchod od hlavného vchodu obecného domu.

Dôležitá informácia :

  • každý musí mať pri sebe občiansky preukaz a osoby pod 15 rokov  zdravotnú kartu poistenca
  • nosenie rúšok a dezinfekcia rúk sú povinné
  • prosíme dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť

Termíny na testovanie sme vytvorili tak, aby každý občan popri svojej práci našiel pre seba vhodný termín.

Plánované dátumy testovania:

                                             Predpoludnie       Popoludnie

21.01.2021 – štvrtok                                        16:00 – 19:00

22.01.2021 – piatok             09:00 – 12:00      16:00 – 19:00

23.01.2021 – sobota            08:00 – 12:00      13:00 – 18:00

24.01.2021 – nedeľa            08:00 – 12:00

25.01.2021 – pondelok        09:00 – 12:00      16:00 – 19:00

26.01.2021 – utorok             09:00 – 12:00

 

Posledný zber vzorky bude vždy najneskôr 15 minút pred zatvorením MOM.

Ďalej prosíme dôchodcov obce, tehotné mamičky a  osoby so zníženou mobilitou, aby sa podľa možnosti testovania zúčastnili v pondelok medzi    09:00 a 12:00 hod.

V našej obci registrácia nie je potrebná. Preto sme vytvorili viac termínov na testovanie , aby každý občan s minimálnym čakaním mohol bezpečne otestovať.

Pri testovaní občania našej obce budú mať prednosť!

V prípade zhromaždenia viacerých osôb pred obecným domom Vás kvôli bezpečnosti prosíme, aby ste sa vrátili  v neskoršom termíne.