Aktuality

Karácsonyváró napok Kisudvarnokban 2016. Predvianočné dni – Malé Dvorníky   November 23. - szerda / streda -...
Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s internetovou stránkou www.navstevalekara.sk, ktorá poskytuje občanom...
Dotazník pre účely spracovania Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Vodný raj – Aquaparadiso –...
O Z N Á M E N I E   elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej...
„Úzke údolie - ďaleký svet“ Európska vidiecka „liga šampiónov“ oslavuje svojich víťazov Maďarská obec Tihany...