Aktuality

V dňoch 21 - 23.10.2013 sa v našej obci uskutočnila XXII. Žitnoostrovská výstava holubov, ktorá bola...
Slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži Dedina roka 2013 sa uskutoční dňa 14.11.2013. 
Každoročne plánovaný a už 9.rok realizovaný festival ľudovej hudby sa uskutočnil dňa 25.8.2013. Zaujímavosťou...
Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila súťaž Dedina roka 2013. Obec Malé Dvorníky sa do súťaže...
Oslava dňa detí, ktorú si každoročne pripomíname 1.júna, sa konala v areáli Obecného domu. Pre našich...
Dňa  24.5.2013 uplynulo 60 rokov od výstavby miestneho katolíckeho kostola. Na počesť tejto udalosti bola v...
Oslave dňa matiek venujeme každý rok prvú májovú nedeľu, na ktorú si program nachystajú hlavne naše deti z  ...
Každoročne organizované Obecné dni v posledný augustový týždeň patria medzi naše najpočetnejšie podujatie s...