Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Malé Dvorníky

« Späť
 

Pavúčí vrch 277/22
929 01 Malé Dvorníky

tel: 031/552 24 09
e-mail: zsmaledvorniky [at] zoznam [dot] sk
 

Riaditeľka

Mgr. Anna Fehér

Pedagógovia   

Mgr. Mária Andrejkovics

Mgr. Andrea Húshegyi Balogh

Mgr. Katalin Marczell

Mgr. Beáta Matusová

Paed Dr. Bernadett Tóthová

Terézia Szitásová

Upratuje: Erika Vašiová
Obedy vydáva: Szilvia Molnárová