Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

« Späť
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
 
Malá ulica 256/6
929 01 Malé Dvorníky
 
riaditeľka: Zuzana Kálmánová
pedagóg: Mária Csomorová  
Upratuje a obedy vydáva: Edita Bartosová