Aktuality

Dotazník pre účely spracovania Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Vodný raj – Aquaparadiso – Ví...
O Z N Á M E N I E   elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej...
„Úzke údolie - ďaleký svet“ Európska vidiecka „liga šampiónov“ oslavuje svojich víťazov Maďarská obec Tihany...
V dňoch 21 - 23.10.2013 sa v našej obci uskutočnila XXII. Žitnoostrovská výstava holubov, ktorá bola...
Slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži Dedina roka 2013 sa uskutoční dňa 14.11.2013. 

Stránky